Szpital Drewnica
Postępowania poniżej 30.000 euro
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:53
PDF Drukuj Email

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:1/ZPU/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie

usług w zakresie transportu sanitarnego

data zamieszczenia 10.01.2020r.Ogłoszenie.

data zamieszczenia 10.01.2020r.Załącznik_nr. 1 formularz ofertowy.

data zamieszczenia 20.01.2020r.Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 24.01.2020r.Informacja_o wyborze nakorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 193/2019

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o. z siedzibą w

Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1- zaprasza do złożenia oferty na

"Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie

funkcji Inspektora Ochrony Danych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim

Drewnica Sp. z o.o."

termin składania ofert do 15.01.2020 roku, do godz. 9:00

data zamieszczenia 07.01.2020r. Zaproszenie .

data zamieszczenia 07.01.2020r. Załącznik do zaproszenia.

data zamieszczenia 23.01.2020r. Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:179/2019

Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego

zaprojektowania i wykonania windy osobowej w budynku

dwukondygnacyjnym nr H na terenie

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o.

data zamieszczenia 31.12.2019r. Ogłoszenie .

data zamieszczenia 31.12.2019r. Załącznik_1-3 zaproszenia - edytowalny.

data zamieszczenia 09.01.2020r. Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 10.01.2020r. Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:178/2019

Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego

zaprojektowania i wykonania boiska wielofunkcyjnego do siatkówki

i koszykówki oraz kortu tenisowego na potrzeby

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 31.12.2019r. Ogłoszenie .

data zamieszczenia 31.12.2019r.Załącznik_1-3 zaproszenia - edytowalny.

UWAGA – ZMIANA NAZWY POSTEPOWANIA I TERMINU

SKŁADANIA OFERT NA 15.01.2020 ROK

data zamieszczenia 03.01.2020r. Zaproszenie_po modyfikacji.

data zamieszczenia 03.01.2020r. Pismo- modyfikacja zaproszenia.

data zamieszczenia 03.01.2020r. Załącznik_1-3 - edytowalny po modyfikacji.

data zamieszczenia 07.01.2020r. Odpowiedzi na pytania z 07.01.2020r.

data zamieszczenia 15.01.2020r. Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 15.01.2020r. Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 199/2019

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o. z siedzibą w

Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1- ogłasza wszczęcie postępowania

o udzieleniu zamówienia na doradztwo finansowe dla projektu pn.

"Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychia-

trycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o."

realizowanego w ramach Działania 6.1 w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

data zamieszczenia 23.12.2019r.Ogłoszenie .

data zamieszczenia 23.12.2019r.Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia 23.12.2019r.Załącznik formularz ofertowy.

data zamieszczenia 30.12.2019r.Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia 31.12.2019r.Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 02.01.2010r.Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:11/ZPU/2019

Dostawę środków opatrunkowych i testów narkotycznych do

oznaczeń w moczu dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica sp. z o.o.” znak sprawy: 11/ZPU/2019.

Termin składania ofert:12.12.2019 roku, godz.09.00.

data zamieszczenia 04.12.2019r. Zaproszenie_do złożenia oferty.

data zamieszczenia 04.12.2019r. Załącznik_nr 2 i 3 do zaproszenia PAKIETY mr 2 i 1.

data zamieszczenia 04.12.2019r. Załącznik_edytowany nr 1 formularz ofertowy.

data zamieszczenia 05.12.2019r. Załącznik_sprostowanie treści zaproszenia.

data zamieszczenia 09.12.2019r. Pytania i odpowiedzi.

data zamieszczenia 10.12.2019r. Pytania i odpowiedzi.

data zamieszczenia 12.12.2019r. Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:110/2019

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie oraz

przechowywaniu zwłok pacjentów zmarłych w Mazowieckim

Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. do pomieszczeń

będących w dyspozycji Wykonawcy.

data zamieszczenia 10.07.2019r. Zaproszenie_ do złożenia oferty przech.zwłok.

data zamieszczenia 18.07.2019r. Informacja o wyborze oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:7/NJ/2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

W CELU PROWADZENIA działalności gospodarczej ZNAK

data zamieszczenia 03.07.2019r. Ogłoszenie.

data zamieszczenia 03.07.2019r. Formularz_ofertowy.

data zamieszczenia 03.07.2019r. Projekt_budowlany.

data zamieszczenia 18.07.2019r. Informacja o wyborze oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:5/NJ/2019

PRZETARG PISEMNY NA NAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI

32,90 m2 MIESZCZĄCYCH SIĘ W BUDYNKU DAWNEJ PORTIERNI

MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O.

(parter) Z PRZEZNACZENIEM NA LOKAL MIESZKALNY

data zamieszczenia 07.06.2019r. Ogłoszenie.

data zamieszczenia 07.06.2019r. Załącznik_nr.1 rzut mieszkania

data zamieszczenia 07.06.2019r. Formularz_ofertowy

data zamieszczenia 18.06.2019r. Informacja o wyniku postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:6/NJ/2019

PRZETARG PISEMNY NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

data zamieszczenia 31.05.2019r.Ogłoszenie.

data zamieszczenia 31.05.2019r.Załącznik_formularz ofertowy

data zamieszczenia 14.06.2019r.Informacja o wyniku postępowania.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:3/NJ/2019

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.z siedzibą w

Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1-OGŁASZA PRZETARG PISEMNY

NA WYNAJEM BUDYNKU DAWNEJ STOLARNI W CELU

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

data zamieszczenia 30.05.2019r.Ogłoszenie.

data zamieszczenia 30.05.2019r.Załącznik_formularz ofertowy

data zamieszczenia 11.06.2019r.Odpowiedzi

data zamieszczenia 14.06.2019r.Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.06.2019r.Informacja o wyborze oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:4/NJ/2019

Przetarg pisemny na najem sali ćwiczeń w celu

prowadzenia zajęć sportowych

data zamieszczenia 07.05.2019r.Ogłoszenie.

data zamieszczenia 07.05.2019r.Załącznik_rzutu pomieszczeń

data zamieszczenia 15.05.2019r.Informacja_o wyniku postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:59/2019

Dostawę sprzętu i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Termin składania ofert – 08.05.2019 rok, godz.9.00

data zamieszczenia 30.04.2019r.Ogłoszenie.

data zamieszczenia 30.04.2019r.Załącznik_nr 1.

data zamieszczenia 30.04.2019r.Projekt_umowy.

data zamieszczenia 09.05.2019r.Informacja_o unieważnieniu postępowania

.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:04/POWR/2019

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku pod nazwą: Zakup,

dostawa szaf metalowych do przechowywania dokumentacji do pomieszczeń

Punktu Konsultacyjno-Doradczego Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- testowanie i wdrażanie"- w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 15.04.2019r. Zapytanie ofertowe.

data zamieszczenia 24.04.2019r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:2/NJ/2019

PRZETARG PISEMNY NA NAJEM SALI ĆWICZEŃ W CELU

PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

data zamieszczenia 12.04.2019r.Ogłoszenie.

data zamieszczenia 12.04.2019r.Załącznik_zrzutu pomieszczeń.

data zamieszczenia 30.04.2019r. Informacja_o unieważnieniu postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 39/2019

Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego

zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej

produkującą energię elektryczną na potrzeby Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. . z o.o.

data zamieszczenia 15.03.2019r.Zaproszenie_do złożenia ofert.

data zamieszczenia 15.03.2019r.Projekt_umowy.

data zamieszczenia 21.03.2019r.Załącznik_do zaproszenia.

data zamieszczenia 25.03.2019r. Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 26.03.2019r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zamieszczono 01.04.2019r. Informacja o powtórnym wyborze najkorzyst. oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:32/2019

Zaproszenie do składania ofert na: Obsługę serwisową urządzeń

wentylacyjnych i układów klimatyzacyjnych, wentylacji mechanicznej

wentylatorów dachowych, klap pożarowych zespołów nawiewno -

wywiewnych czerpni ściennych i komór kurzowych, w budynkach

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” sp. z o.o.

data zamieszczenia 25.02.2019r. Ogłoszenie

data zamieszczenia 28.02.2019r. Informacja_z otwarcja ofert.

data zamieszczenia 05.03.2019r. Ogłoszenie_o wyborze najkorzystniejszej ofery.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:26/2019

Zaproszenie do składania ofert na: Obsługa serwisowa instalacji

teletechnicznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 14.02.2019r. Ogłoszenie z załącznikami.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:1/NJ/2019

data zamieszczenia 12.02.2019r. Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

data zamieszczenia 28.01.2019r.Plan_zamówień.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:19/2019

Zaproszenie do składania ofert na: Doradztwo w zakresie ochrony

danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony

Danych Osobowych u Zamawiającego.

data zamieszczenia 23.01.2019r. Ogłoszenie z załącznikami.

data zamieszczenia 31.01.2019r. Ogłoszenie_o wyborze najkorzystniejszej ofery.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:7/2019

Zaproszenie do składania ofert na: Obsługę serwisową urządzeń

wentylacyjnych i układów klimatyzacyjnych, wentylacji mechanicznej

wentylatorów dachowych, klap pożarowych zespołów nawiewno -

wywiewnych czerpni ściennych i komór kurzowych, w budynkach

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” sp. z o.o.

data zamieszczenia 17.01.2019r. Ogłoszenie

data zamieszczenia 17.01.2019r. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 23.01.2019r. Nowy formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

Prosimy Wykonawców o złożenie oferty zgodnie z nowym

formularzem ofertowym.

data zamieszczenia 08.02.2019r. Unieważnienie_postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:11/POWR/2018

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku pod nazwą:

Zakup, dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia do pomieszczeń

Punktu Konsultacyjno-Doradczego Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- testowanie i wdrażanie"- w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 25.09.2018r. Zapytanie ofertowe.

data zamieszczenia 10.10.2018r. Protokół z wyboru Wykonawcy.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:WN/105/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i

efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim

Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach

Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

data zamieszczenia 08.05.2018r. Ogłoszenie

Załączniki:Załączniki.zip

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: WN/31/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami zgodnie z

wytycznymi oraz instrukcjami wynikającymi z Regulaminu Konkursu

lub innego równoważnego dokumentu na dofinansowanie projektu

pozakonkursowego w ramach Działania 6.1 w ramach RPO WM na lata

2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania i efektywności

kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu

Wojewódzkim Drewnica”


data zamieszczenia 03.11.2017r. Ogłoszenie

Zaproszenie 2017_31_wn_zaproszenie.pdf

Formularz ofertowy 2017_31_wn_zal1_for_ofert.pdf

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej 2017_31_wn_zal1_for_ofert.docx

data zamieszczenia 14.11.2017r. Informacja o wyniku postępowania .

 Poprawiony: piątek, 24 stycznia 2020 14:05
 

Biuletyn Informacji Publicznej