Szpital Drewnica
Przetargi zakończone
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:53
PDF Drukuj Email

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 7/2017

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Świadczenie usług informatycznych na rzecz Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. Migracja i instalacja sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem

data zamieszczenia 10.01.2018r. :Ogłoszenie

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 6/2017

Przetarg nieograniczony na usługę -

Świadczenie usług informatycznych na rzecz Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. Nr ogłoszenia 2017/S 230-479620.

data zamieszczenia 30.11.2017r. : Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki: 2017_6_siwz.zip

Dokumenty w wersji edytowalnej : 2017_6_dok_edyt.zip

data zamieszczenia 01.12.2017r. : Zmiana treści ogłoszenia

data zamieszczenia 04.12.2017r. : Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia

 

data zamieszczenia 12.12.2017r. :

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

Informacje o zmianie SIWZ

Informacje o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia 15.12.2017 r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia 21.12.2017 r. : Informacja z otwarcia ofert

data zamieszczenia 11.01.2018 r. : Informacja z o wyniku postępowania

  

Nr sprawy: 5/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Kompleksową dostawę gazu wysokometanowego (grupy E) do budynku

kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” Sp. z o.o.

Nr ogłoszenia 2017/S 226-470248.

data zamieszczenia 24.11.2017r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2017_5_siwz.zip

data zamieszczenia 06.12.2017r. : Wzór umowy ze zmianiami

data zamieszczenia 06.12.2017r. : Informacja o zmiane treści SIWZ

data zamieszczenia 08.12.2017r. : Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.12.2017r. : Informacja o wyborze oferty.

 

 


 

Nr sprawy: 4/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Dostawa leków, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu

medycznego. Nr ogłoszenia 617359-N-2017.

data zamieszczenia 16.11.2017r. : Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki: 2017_4_siwz.zip

data zamieszczenia 21.11.2017 r. :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500062281-N-2017

Odpowiedzi na pytania oraz Informacja o przedłużeniu terminu

Leki 2017 SIWZ ze zmianami

data zamieszczenia 22.11.2017 r. :Odpowiedzi na pytania

data zamieszczenia 28.11.2017 r. :Informacja z otwarcja ofert

data zamieszczenia 08.12.2017r. : Informacja o wyborze oferty.

 

 


 

Nr sprawy: 3/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Kompleksową dostawę gazu wysokometanowego (grupy E)

do budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica” Sp. z o.o. Nr ogłoszenia 2017/S 206-424735.

data zamieszczenia 26.10.2017r. : Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki: 2017_3_siwz.zip

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej : 2017_3_zal_nr1_FO.docx

Formularz JEDZ w wersji edytowalnej : 2017_3_zal_nr2_JEDZ.doc

data zamieszczenia 13.11.2017r. : Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 14.11.2017r. : Informacja o wyniku postępownia.

 


 

Nr sprawy: 2/2017

Przetarg nieograniczony na usługę -

Świadczenie usług informatycznych na rzecz Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego ,,Drewnica” Sp. z o.o.

Nr ogłoszenia 2017/S 171-350506.

data zamieszczenia 07.09.2017r. :Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki: 2017_2_siwz.zip

data zamieszczenia 02.10.2017r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

data zamieszczenia 02.10.2017r. : Zmiany w SIWZ .

data zamieszczenia 05.10.2017r. : Odpowiedzi z dnia 05.10.2017 na zadane pytania.

data zamieszczenia 05.10.2017r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

data zamieszczenia 05.10.2017r. : Zmiany w SIWZ .

data zamieszczenia 17.10.2017r. : zał. nr 1 - FO.docx plik w wersji do edycji.

data zamieszczenia 17.10.2017r. : zał. nr 3-wykaz usług.docx plik w wersji do edycji.

data zamieszczenia 17.10.2017r. : zał. nr 4-wykaz osób.docx plik w wersji do edycji.

data zamieszczenia 18.10.2017r. : Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 24.10.2017r. : Informacja o wyniku postępowania.

 

 


 

Nr sprawy: 1/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Kompleksową dostawę gazu wysokometanowego (grupy E)

do budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica” Sp. z o.o.

Nr ogłoszenia 2017/S 171-350038.

data zamieszczenia 07.09.2017r. : Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki: 2017_1_siwz.zip

data zamieszczenia 20.09.2017r. : pytania i odpowiedzi

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej : 2017_1_zal_nr1_FO.docx

data zamieszczenia 11.10.2017r. : Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 11.10.2017r. : Informacja o wyniku postępowania.

 

 

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nr sprawy: 1/2016

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przewidzianym w art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w przedmiocie świadczenia usługi pn.: ,,Bieżąca obsługa prawna Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.’’

data zamieszczenia 13.01.2016r. : ogłoszenie

Załączniki: 2016_1_zal.zip

data zamieszczenia 29.01.2016r. : Informacja o udzieleniu zamówienia.

 

 


 

Nr sprawy: 1/2014

Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. 'Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica'

Nr ogłoszenia: 2014/S 189-332999

data zamieszczenia 02.10.2014r. : ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ : 2014_1_siwz.pdf

Załączniki 1 - 10 : 2014_1_zal_1_10.rar

Pozostałe załączniki 11 - 13 do pobrania przez FTP ( spakowane pliki ok 24 GB ) : ftp://drewnica.home.pl/2014/2014_1/

data zamieszczenia 09.10.2014r. : pytania i odpowiedzi 1

data zamieszczenia 09.10.2014r. : pytania i odpowiedzi 2

data zamieszczenia 14.10.2014r. : odwołanie nr 1

data zamieszczenia 14.10.2014r. : odwołanie nr 2

data zamieszczenia 14.10.2014r. : odwołanie nr 3

data zamieszczenia 14.10.2014r. : odwołanie nr 4

data zamieszczenia 14.10.2014r. : Wezwanie do przyłączenia się do postępowań odwoławczych

data zamieszczenia 16.10.2014r. : pytania i odpowiedzi 3

data zamieszczenia 21.10.2014r. : Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i załączników

data zamieszczenia 21.10.2014r. : pytania i odpowiedzi 4, zmieniony dokument OPIS B.pdf do pytania 1 z dnia 21.10.2014

data zamieszczenia 24.10.2014r. : Zawiadomienie o zmianie treści załącznika nr 10 do SIWZ

data zamieszczenia 27.10.2014r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – dotyczy zmian siwz i załączników z dnia 21 10 2014 r

data zamieszczenia 28.10.2014r. : Cofnięcie Odwołania nr 2 wobec postanowień SIWZ

data zamieszczenia 28.10.2014r. : Cofnięcie Odwołania nr 1 wobec postanowień SIWZ

data zamieszczenia 28.10.2014r. : Cofnięcie Odwołania nr 4 wobec postanowień SIWZ

data zamieszczenia 31.10.2014r. : pytania i odpowiedzi 5, załączniki do odpowiedzi do :pytania nr5 , pytania nr55 , pytania nr56

data zamieszczenia 05.11.2014r. : Postanowienie KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego nr 1

data zamieszczenia 05.11.2014r. : Postanowienie KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego nr 2

data zamieszczenia 05.11.2014r. : Postanowienie KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego nr 3

data zamieszczenia 05.11.2014r. : Postanowienie KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego nr 4

data zamieszczenia 05.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego, załączniki do odpowiedzi do :pytań 19 i 20 , pytań 26 i 27

data zamieszczenia 10.11.2014r. : odwołanie nr 5

data zamieszczenia 10.11.2014r. : Pismo o uzupełnienie Odwołania o czytelne załączniki (tabele)

data zamieszczenia 10.11.2014r. : Odwołanie nr 5 z czytelnymi załącznikami (tabele 1 i 2): Tabela nr 1 i Tabela nr 2

data zamieszczenia 10.11.2014r. : Wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego.

data zamieszczenia 13.11.2014r. : Przystąpienie do postępowania odwoławczego

data zamieszczenia 17.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego, załączniki do odpowiedzi

data zamieszczenia 18.11.2014r. : Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

data zamieszczenia 20.11.2014r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

data zamieszczenia 20.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego, załączniki do odpowiedzi

data zamieszczenia 21.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego

data zamieszczenia 21.11.2014r. : Zmiana załącznika nr 10 do SIWZ - wzór umowy

data zamieszczenia 24.11.2014r. : Pismo KIO z 20.11.2014r dot. odwołania nr 5

data zamieszczenia 26.11.2014r. : Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ, załącznik nr 3 do umowy

data zamieszczenia 26.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego, załączniki do odpowiedzi

data zamieszczenia 27.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego z 27.11.2012 część 1

data zamieszczenia 27.11.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego z 27.11.2012 część 2

data zamieszczenia 02.12.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego

data zamieszczenia 02.12.2014r. : Postanowienie KIO z dnia 24.11.2014, dot. odwołania nr 5

data zamieszczenia 03.12.2014r. : Wyjaśnienia zamawiającego, załączniki do odpowiedzi

data zamieszczenia 19.01.2015r. : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 


Nr sprawy: 3/2013

Przetarg nieograniczony na usługę - Wycinka drzew.

Nr ogłoszenia: 500186 - 2013

data zamieszczenia 04.12.2013r. : ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki: 2013_3_siwz.zip

data zamieszczenia 10.12.2013r. : pytania i odpowiedzi

data zamieszczenia 11.12.2013r. : pytania i odpowiedzi

data zamieszczenia 11.12.2013r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Usługa wycinki drzew. Zmiana SIWZ (przedłużenie terminu skłądania ofert).

data zamieszczenia 27.12.2013r. : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 


 

Nr sprawy: 2/2013

Przetarg nieograniczony na usługę -

Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji p.n. Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica.
Nr ogłoszenia 2013/S 217-377723
.

data zamieszczenia 08.11.2013r. : ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki: 2013_2_siwz.zip

data zamieszczenia 28.11.2013r. : ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja i wyjaśnienia do SIWZ: 2013_2_siwz_mod_wyj.pdf

data zamieszczenia 09.12.2013r. : pytania i odpowiedzi

data zamieszczenia 23.12.2013r. : Informacja w sprawie odwołania do KIO

data zamieszczenia 10.01.2014r. : Postanowienie Prezesa KIO z dn. 02.01.2014r.

data zamieszczenia 24.01.2014r. : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 


 

Nr sprawy: 1/2013

Przetarg nieograniczony na usługę -

Świadczenie pomocy prawnej dotyczącej inwestycji: Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica.
Nr ogłoszenia 95056 - 2013
.

data zamieszczenia 08.03.2013r. : ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki: 2013_1_siwz.doc

data zamieszczenia 13.03.2013r. : Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data zamieszczenia 04.04.2013r. : 2013_1_wyb_oferty.pdf

 

 


 

Postępowanie w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji

Przetarg niepodlegający ustawie o Zamówieniach Publicznych

2013.02.01 - Regulamin przetargu publicznego na wyłonienie agenta emisji obligacji.

2013.02.07 - Pytania i odpowiedzi.

2013.02.21 - Pytania i odpowiedzi.

2013.03.19 - Informacja o wyborze ofert.

2013.06.17 - Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 


 

Nr sprawy: 1/2012

Przetarg nieograniczony na usługę -

Aktualizacja oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego DREWNICA" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

data zamieszczenia 30.08.2012r. : ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 01.09.2012r. pod numerem 2012/S 168-279018.

SIWZ i załączniki (plik 1,35 GB proszę zapisać i rozpakować programem7-zip): 1_2012.zip

data zamieszczenia 14.09.2012r. : pytania i odpowiedzi

data zamieszczenia 23.10.2012r. : zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: środa, 28 marca 2018 11:38
 

Biuletyn Informacji Publicznej