Szpital Drewnica
Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Wpisany przez Krzysztof Tomczak
wtorek, 03 września 2019 13:25
PDF Drukuj Email
Nr sprawy: 02/NJ/2020

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem pomieszczenia

byłego garażu min. w celu prowadzenia działalności

gospodarczej.

data zamieszczenia: 21.07.2020 r.: Ogłoszenie o przetargu.

data zamieszczenia: 27.07.2020 r.: Informacja o wyniku postępowania.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 01/NJ/2020

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem pomieszczenia

byłego garażu min. w celu prowadzenia działalności

gospodarczej.

data zamieszczenia: 02.07.2020 r.: Ogłoszenie o przetargu.

data zamieszczenia: 02.07.2020 r.: Formularz ofertowy.

data zamieszczenia: 13.07.2020 r.: Informacja z otwarcia ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 08/WR/2020

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na

"Sprawowanie nadzoru autorskiego nad systemem Eskulap w

Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 05.06.2020 r.: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

data zamieszczenia: 22.07.2020 r.: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 01/US/2020

Świadczenie usługi żywienia pacjentów Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

(w terminie 01.04.2020 – 31.03.2022).

Termin składania ofert 21.01.2020 roku, godz. 09.0030

data zamieszczenia: 08.01.2020 r.:Ogłoszenie_o zamówieniu żywienia.

data zamieszczenia: 08.01.2020 r.:Załącznki_w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 16.01.2020 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 21.01.2020 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 03.02.2020 r.: Informacja o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 13/PN/2019

Świadczenie usług pralniczych dla

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Termin składania ofert do 26.11.2019 rok, godz. 10:30

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.: Ogłoszenie.

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.: SIWZ.

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.: Załaczniki edytowalne do SIWZ.

data zamieszczenia: 22.11.2019 r.: Odpowiedzi_na zapytania 21.11.2019

data zamieszczenia: 26.11.2019 r.: Informacia_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 02.12.2019 r.: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/PN/2019

Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych

oraz drobnego sprzętu medycznego”

Termin składania ofert do 22.11.2019 rok, godz. 09:00

data zamieszczenia: 07.11.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 07.11.2019 r.:SIWZ z załącznikami.

data zamieszczenia: 14.11.2019 r.:Odpowiedzi_na zapytania do SIWZ.

data zamieszczenia: 15.11.2019 r.:Odpowiedzi_na zapytania do SIWZ.

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.:Odpowiedzi na pytania do SIWZ z 18.11.2019.

data zamieszczenia: 22.11.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 28.11.2019 r.:Informacja_o unieważnieniu pakietu nr 37,46,51,52.

data zamieszczenia: 04.12.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

data zamieszczenia: 05.12.2019 r.: Informacja_o wyborze pakietów 19, 21, 54.

data zamieszczenia: 11.12.2019 r.: Informacja o wyborze oferty.

data zamieszczenia: 12.12.2019 r.: Zawiadomienie_o unieważnieniu czynności pak17. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 17/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej

grupęwsparcia dla osób z doświadczeniem choroby

psychicznej wprojekcie: „Warszawski Zintegrowany System

Leczenia iWspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi– testowanie_wdrażanie” - w ramach Programu

OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.10.2019 r.:Ogłoszenie

data zamieszczenia: 30.10.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 30.10.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia

data zamieszczenia: 08.11.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 08.11.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 10/PN/2019

Świadczenie usług informatycznych dla

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Termin składania ofert do 24.10.2019 rok, godz. 10:30

data zamieszczenia: 16.10.2019 r.: Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 16.10.2019 r.: SIWZ z załącznikami .

data zamieszczenia: 24.10.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert .

data zamieszczenia: 28.10.2019 r.: Informacja o wyborze.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 16/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób

z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie: „Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

–testowanie wdrażanie”- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 - NUMER SPRAWY:6/POWR/2019.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. w Kancelarii –

w terminie do dnia 18.10.2019 r. godz. 9:00

data zamieszczenia: 09.10.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 09.10.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 09.10.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 18.10.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.10.2019 r.:Informacja_o nieudzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 15/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę

wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17, NUMER SPRAWY - 15/POWR/2019 –

termin składania ofert 07.10 2019 r, godz.09.00

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 07.10.2019 r.:Informacja o wyniku postępowania.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 14/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w

projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i

wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

POWR.04.01.00-00-DI12/17 ZAD.1, POZ. 9,11, NUMER SPRAWY -

14/POWR/2019, termin składania ofert 07.10 2019 rok, godz. 9.30

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 07.10.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 10.10.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 10.10.2019 r.:Informacja_o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 13/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

seksuologa na terenie Dzielnicy Praga – Północ w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert 3.10.2019 r. godz. 9:00

data zamieszczenia: 25.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 25.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 25.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 03.10.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 07.10.2019 r.:Informacja o wyborze.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:6/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę

wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” –w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 23.09.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 26.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 10/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.80) Nr sprawy 10/POWR/2019

Otwarcie ofert dnia 17.09.2019 r. godz. 10:15

data zamieszczenia: 06.09.2019 r.:Ogłoszenie_o zamówieniu.

data zamieszczenia: 06.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 06.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Ogłoszenie_o udzieleniu zamówienia - Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 09/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

dietetyka na terenie Dzielnicy Praga – Północ w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Załącznik do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Informacja_o zmianie treści ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Ogłoszenie_ze zmianami.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Załącznik_nr.1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.

data zamieszczenia: 16.09.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 08/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

seksuologa na terenie Dzielnicy Praga – Północ w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Załącznik do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 11.09.2019 r.:Informacja_o zmianie terminu otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.09.2019 r.:Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

23.09.2019 r.:Informacja o nieudzieleniu zamówienia Baza Konkurencyjności.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

psychologa dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Otwarcie ofert dnia 13.09.2019 r. godz. 11:15

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 11/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

trenera pracy w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.75) Nr sprawy 11/POWR/2019

Otwarcie ofert dnia 13.09.2019 r. godz. 10:45

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 01.10.2019 r.:Informacja_o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 07/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie czynności w charakterze

Asystenta Zdrowienia w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 04.09.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 04.09.2019 r.:Załącznik do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Informacja_o zmianie treści ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Ogłoszenie_ze zmianami.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Załącznik_nr.1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.

data zamieszczenia: 16.09.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 03.10.2019 r.:Informacja z udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 113/2019

Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej identyfikacji wizualnej

budynku Szpitala - projekt, produkcja i montaż.

W ramach Projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej

leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura

ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert 11.09.2019 roku, do godz. 9.00 .

data zamieszczenia: 03.09.2019 r.:Zaproszenie do złożenia oferty.

data zamieszczenia: 03.09.2019 r.:Załączniki do zaproszenia.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.:Odpowiedzi do pytań 05.09.2019.

data zamieszczenia: 09.09.2019 r.:Odpowiedzi do pytań 09.09.2019.

data zamieszczenia: 11.09.2019 r.:Informacia_z otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacia_o wyborze ofert.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 09/ZP/2019

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie

zamówienie z wolnej ręki na „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad

systemem Eskulap_w Mazowieckiem Szpitalu Wojewódzkim Drewnica sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 25.06.2019 r.:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 08/PN/2019

Zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.„Budowa instalacji

fotowoltaicznej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica”

W ramach Projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej

leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura

ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert 25 lipca 2019 roku, godz. 10.00 za pośrednictwem miniPortal

Zmiana terminu składania ofert:

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT –02.08.2019

data zamieszczenia: 21.06.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 21.06.2019 r.:SIWZ .

data zamieszczenia: 21.06.2019 r.:Załącznik do SIWZ.

data zamieszczenia: 26.06.2019 r.:Informacja_o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 26.06.2019 r.:SIWZ_i załączniki po zmianie.

data zamieszczenia: 08.07.2019 r.: Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 08.07.2019 r.: Załączniki nr 3, 5 po zmianach.

data zamieszczenia: 11.07.2019 r.: Odpowiedzi na pytania 2.

data zamieszczenia: 11.07.2019 r.: Załączniki nr 11 do SIWZ

data zamieszczenia: 11.07.2019 r.: Załączniki nr 1 do PFU

data zamieszczenia: 18.07.2019 r.: Informacja_o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 18.07.2019 r.: Informacja_o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 18.07.2019 r.: Odpowiedzi na pytania 3.

data zamieszczenia: 19.07.2019 r.: Informacja_o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 23.07.2019 r.: Informacja_o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 29.07.2019 r.:Plik z kluczem publicznym.

data zamieszczenia: 29.07.2019 r.:Zmiana_terminu otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 30.07.2019 r.:Pismo_wyjaśniające z dnia 30.07.2019.

data zamieszczenia: 31.07.2019 r.:Informacja_z dnia 31.07.2019.

data zamieszczenia: 01.08.2019 r.:Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 01.08.2019.

data zamieszczenia: 02.08.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 27.08.2019 r.:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Ogłoszenie_o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 07/PN/2019

Świadczenie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” w ramach Projektu „Poprawa

funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego

w MazowieckimSzpitalu Wojewódzkim Drewnica”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020.

data zamieszczenia: 06.06.2019 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 06.06.2019 r.: SIWZ .

data zamieszczenia: 06.06.2019 r.: Załącznik do SIWZ.

data zamieszczenia: 11.06.2019 r.: Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 14.06.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 03.06.2019 r.:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 05/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze_ psychologa na terenie Dzielnicy

Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi–testowanie

i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Ogłoszenie_w bazie konkurencyjności.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Załącznik_nr3 projekto umowy.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia 1,2,4,5,6.

data zamieszczenia: 10.06.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 10.06.2019 r.:Informacja o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 04/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy

Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia

i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego

data zamieszczenia: 21.05.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 21.05.2019 r.:Ogłoszenie_w bazie konkurencyjności.

data zamieszczenia: 21.05.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 28.05.2019 r.:Informacja_z otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Informacja_o wynikach postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 03/POWR/2019

Ogłoszenia o zamówieniu na Wykonywanie czynności w charakterze psychologa

na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System

Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 11.04.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 11.04.2019 r.:Ogłoszenie_w bazie konkurencyjności.

data zamieszczenia: 11.04.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 23.04.2019 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 04/PN/2019

Dostawa środków czystości na potrzeby Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o.

data zamieszczenia: 25.03.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 25.03.2019 r.:SIWZ .

data zamieszczenia: 25.03.2019 r.:Załączniki_do SIWZ.

data zamieszczenia: 26.03.2019 r.:Ogłoszenie_o zmianie w SIWZ.

data zamieszczenia: 28.03.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 29.03.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania 2.

data zamieszczenia: 29.03.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania 3.

data zamieszczenia: 02.04.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 10.04.2019 r.:Informacja_o wyborze oferty w części nr 3.

data zamieszczenia: 17.04.2019 r.:Informacja_o wyborze oferty w części nr 1.

data : 23.04.2019 r.:Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 2.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:02/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 19.03.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 19.03.2019 r.:Baza_konkurencyjności.

data zamieszczenia: 19.03.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 27.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 04.04.2019 r.:Informacja_o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:1/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonywanie czynności w charakterze

psychologa na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.:Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Bazie

Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.:Załącznik w formie edytowalnej.

data zamieszczenia: 26.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 26.03.2019 r.:Informacja_o unieważnieniu postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 03/PN/2019

Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o.

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.:SIWZ.

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.:Załączniki_do SIWZ.

data zamieszczenia: 20.03.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 20.03.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 22.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 01.04.2019 r.:Informacja o wyborze oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 02/US/2019

Świadczenie usługi żywienia pacjentów

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 12.03.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.

data zamieszczenia: 12.03.2019 r.:Załączniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 20.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 27.03.2019 r.:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:01/US/2019

Świadczenie usługi żywienia pacjentów

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 25.02.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.

data zamieszczenia: 04.03.2019 r.:Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

data zamieszczenia: 05.03.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 08.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 12.03.2019 r.:Informacja o unieważnieniu postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:02/PN/2019

Zakup stacji opisowej RTG i duplikatora płyt DVD

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 22.01.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 22.01.2019 r.:SIWZ .

data zamieszczenia: 22.01.2019 r.:Załączniki do SIWZ.

data zamieszczenia: 24.01.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 25.01.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 29.01.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 29.01.2019 r.:Informacje_o zmianie terminu otwarcia na 01.02.2019r.

data zamieszczenia: 29.01.2019 r.:Ogłoszenie_o zmianie ogłoszenie.

data zamieszczenia: 01.02.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 06.02.2019 r.:Informacja_o wyborze oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:01/PN/2019

Zakup stacji opisowej RTG i duplikatora płyt DVD

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:Ogłoszenie_o zamówieniu.

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:SIWZ_z załącznikami.

data zamieszczenia: 16.01.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 18.01.2019 r.:Informacja o unieważnieniu postępowania.

data zamieszczenia: 18.01.2019 r.:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:12/2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie

przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:Zaproszenie_skan.

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:Załącznik_nr.1 formularz ofertowy.

data zamieszczenia: 18.01.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.01.2019 r.:Informacja o wyborze oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 16/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Usługi osób prowadzących

grupę wsparcia dla rodzin, usługi psychologa oraz usługi terapeuty

uzależnień w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 31.12.2018 r.:Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Bazie

Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 31.12.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 31.12.2018 r.:Załącznik w formie edytowalnej.

data zamieszczenia: 04.01.2019 r.: Zmianaogłoszenia i unieważnienie części 1 postępowania.

data zamieszczenia: 08.01.2019 r.:Informacje_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.01.2019 r.:Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 15/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Usługi osób prowadzących

grupę wsparcia dla rodzin, usługi psychologa oraz usługi terapeuty

uzależnień w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 03.12.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 03.12.2018 r.:Załącznik w formie edytowalnej.

data zamieszczenia: 10.12.2018 r.:Informacja o zmianie treści głoszenia.

data zamieszczenia: 03.01.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 23/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartościszacunkowej

poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000euro w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa leków,środków opatrunkowych oraz

drobnego sprzętu medycznego”

data zamieszczenia: 16.11.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu

data zamieszczenia: 16.11.2018 r.:SIWZ z załącznikami.

data zamieszczenia: 20.11.2018 r.:Informacja o zamianie.

data zamieszczenia: 20.11.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 21.11.2018 r.:Wyjaśnienia .

data zamieszczenia: 23.11.2018 r.:Zmiana treści SIWZ.

data zamieszczenia: 23.11.2018 r.:Wyjaśnienia .

data zamieszczenia: 23.11.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 27.11.2018 r.:Informacja o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 27.11.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 27.11.2018 r.:Wyjaśnienia .

data zamieszczenia: 28.11.2018 r.:Wyjaśnienia .

data zamieszczenia: 29.11.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 29.11.2018 r.:Zmiana treści SIWZ.

data zamieszczenia: 29.11.2018 r.:Wyjaśnienia .

data zamieszczenia: 04.12.2018 r.:Informacje z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 10.12.2018 r.:Informacje z otwarcia ofert dodatkowych

data zamieszczenia: 14.12.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania

data zamieszczenia: 17.12.2018 r.:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:21/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Inwestycji realizowanej przy pomocy dotacji celowej z budżetu

Województwa Mazowieckiego, w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku

przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

data zamieszczenia: 15.11.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 15.11.2018 r.:SIWZ z załącznikami.

data zamieszczenia: 30.11.2018 r.:Informacja z otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 17.12.2018 r.:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

data zamieszczenia: 08.01.2019 r.:Ogłoszenie_o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:14/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących

grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:"Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania ŚrodowiskowegoOsób z Zaburzeniami

Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramachProgramu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 13.11.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.11.2018 r.:Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 29.11.2018 r.:Informacja o wyniku .

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 18/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa laptopów,

urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.".

1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1 (Pakiet nr 1) oraz części

nr 2 (Pakiet nr 2) ) współfinansowane z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie”.

2. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 3 (Pakiet nr 3) dofinansowane

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

data zamieszczenia: 06.11.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 06.11.2018 r.:SIWZ i załączniki.

data zamieszczenia: 06.11.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 14.11.2018 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 14.11.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:13/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących

grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:"Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania ŚrodowiskowegoOsób z Zaburzeniami

Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramachProgramu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 11.10.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 11.10.2018 r.:Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 22.10.2018 r.:Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia.

data zamieszczenia: 25.10.2018 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 05.11.2018 r.:Informacja o wyniku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:22/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1-3 (pakiety nr I-III) współfinansowane z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI

„Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą

„Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w

Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

2. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 4 (pakiet nr IV) współfinansowane ze

środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie

na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych

świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

data zamieszczenia: 08.10.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 08.10.2018 r.:Siwz+załączniki.

data zamieszczenia: 12.10.2018 r.:Wyjaśnienia.

data zamieszczenia: 16.10.2018 r.:Wyjaśnienia 2.

data zamieszczenia: 16.10.2018 r.:Informacja o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 16.10.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 19.10.2018 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.10.2018 r.:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

data zamieszczenia: 16.11.2018 r.:Informacja o wyborze najkorz. oferty (pakiet1).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:12/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie czynności

porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami

medycznymi w oddziałach szpitalnych oraz w innych pomieszczeniach

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.:SIWZ, załaczniki .

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Informacja o zmianie treści SIWZ (1),

zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy ze zmianami.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Informacja o zmianie treści SIWZ (2),

SIWZ ze zmianami.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.

data zamieszczenia: 20.09.2018 r.:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 20.09.2018 r.:Wyjaśnienia zamawiającego.

data zamieszczenia: 20.09.2018 r.:Wyjaśnienia zamawiającego 2.

data zamieszczenia: 20.09.2018 r.:Załącznik_do pytania nr 42.

data zamieszczenia: 26.09.2018 r.:Informacja_z otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 23.10.2018 r.:Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:12/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących

grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:"Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania ŚrodowiskowegoOsób z Zaburzeniami

Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramachProgramu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.:Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 18.09.2018 r.:Informacja o zmianie treści Ogłoszenia + załączniki.

data zamieszczenia: 25.09.2018 r.:Informacja o zmianie Ogłoszenia - zmiana

terminu składania i otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 10.10.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:10/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.:Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_____________________________________________________________________

Nr sprawy:9/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

wykonywanie czynności w charakterze Dietetyka w ilości 10 godzin

w miesiącu w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi -

testowanie i wdrażanie" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.:Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

data zamieszczenia: 03.10.2018 r.:Informacja o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:8/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” -

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 28.08.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 28.08.2018 r. :Załącznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 17.09.2018 r.:Informacja o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25.09.2018 r.:Informacja o udzieleniu zamówienia

.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:10/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

świadczenie usługi ochrony Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

data zamieszczenia: 16.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

załączniki w formie edytowalnej:Załączniki.

data zamieszczenia 24.08.2018 r.:Informacja z otwarcja ofert.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.:Informacja o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:11/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1-7 (pakiety nr I-VII) współfinansowane z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI

„Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą

„Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w

Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

2. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 8 (pakiet nr VIII) współfinansowane ze

środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie

na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych

świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

data zamieszczenia: 14.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 14.08.2018 r.:Siwz+załączniki.

data zamieszczenia: 21.08.2018 r.:Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia: 23.08.2018 r.:Informacja z otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 04.09.2018 r.:Informacja_o wyborze/unieważnieniu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:13/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.:

„Dostawa trzech laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 10.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

data zamieszczenia: 31.08.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:9/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa trzech laptopów,

urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.". Przedsięwzięcie współfinansowane

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski

Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 25.07.2018 r.:Informacja_z otwarcja ofert

data zamieszczenia 25.07.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:7/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 16.07.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 16.07.2018 r.:Załacznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 24.07.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 30.08.2018 r.:Informacja o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:7/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego
dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”
Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony
zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności
kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 02.07.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ 2.

data zamieszczenia 05.07.2018 r. :Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 12.07.2018 r. :Informacja_o wyborze.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:8/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.:

"Sprawowanie nadzoru autorskiego nad systemem Eskulap"

data zamieszczenia 21.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

data zamieszczenia 21.06.2018 r. :Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:6/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 13.07.2018 r. :Informacja_o wyniku postępowania.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 5/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 14.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Informacja o wyniku postępowania.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 6/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony

zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności

kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

data zamieszczenia 28.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Siwz+załączniki

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Informacja o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. : Zał. nr.1 Formularz_ofertowy po zmianach

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 04.07.2018 r. :Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.07.2018 r. :Informacja_o unieważnieniu części postępowania.

data zamieszczenia 01.08.2018 r. :Informacja_o wyborze.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 4/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 15.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 15.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 23.05.2018 r. :Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r.:Informacja z otwarcja ofert.

data zamieszczenia 05.06.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 5/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę -

„Dostawa sprzętu gospodarczego i maszyn czyszczących

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Nr ogłoszenia 554716-N-2018

data zamieszczenia 5.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_05_siwz.zip

data zamieszczenia 11.05.2018:Informacja o zmianie SIWZ

data zamieszczenia 11.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 15.05.2018:Wyjaśnienia treści SIWZ

data zamieszczenia 21.05.2018:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 19.06.2018:Informacja_o wyniku postępowania.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 3/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 24.04.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki:załączniki.zip

data zamieszczenia 11.05.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 4/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa miniciągnika wraz

z osprzętem dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Nr ogłoszenia 543918-N-2018.

data zamieszczenia 12.04.2018r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_04_siwz.zip

data zamieszczenia 26.04.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 16.05.2018 r.:Informacja o udzieleniu zamówienia.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:3/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

Świadczenie usługi żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 07.03.2018 r.:Ogłoszenie

załączniki:załączniki.zip

data zamieszczenia 09.03.2018 r. :Wyjaśnienia

data zamieszczenia 14.03.2018 r. :Wyjaśnienia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert
data zamieszczenia 16.03.2018 r. :Wyjaśnienia

data zamieszczenia 20.03.2018 r. :Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 29.03.2018 r. :Informacja o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:1/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizorów dla Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Nr ogłoszenia 521561-N-2018.

data zamieszczenia 21.02.2018r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_01_siwz.zip

data zamieszczenia 22.02.2018 r. :Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia 05.03.2018r. :Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 07.06.2018r. :Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:2/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo ZamówieńPublicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

świadczenie obsługi prawnejpodmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital

Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 20.02.2018 r.:Ogłoszenie

załączniki:załączniki.zip

data zamieszczenia 22.02.2018 r.:Sprostowanie

data zamieszczenia 26.02.2018 r.:Informacja o zmianie terminu.

data zamieszczenia 27.02.2018 r.:Sprostowanie 2

załącznik nr.1 po zmianach:Załacznik nr1

data zamieszczenia 01.03.2018 r. :Informacjao udzieleniu zamówienia

Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2020 13:41
 

Biuletyn Informacji Publicznej